COMPUTER SCIENCE

Určitě víte, že regulární jazyky jsou pro operaci součin uzavřené. Co se ale stane, když provedeme součin dvou NEregulárních jazyků? Bude výsledkem opět vždy neregulární jazyk? Nebo se může stát, že výsledný jazyk bude regulární? Nebo bude dokonce regulární vždy?

Computer Science Distilled: Learn the Art of Solving Computational Problems

Papírovou knihu najdete ZDE, e-knihu ZDE (affiliate odkazy).
Neformálně, lidsky a s humorem vysvětlené různé oblasti Computer Science. Je tu od každého trochu... Jaké jsou strategie při navrhování algoritmů, jak se určí jejich složitost, přehled základních datových struktur, úvod do databází i základní přehled architektury dnešních počítačů.